Princíp fungovania REFERRAL odmeny

 

Upozornenie:

Bonusový / výherný kredit z iných súťaží nie je možné použiť pre účel splnenia podmienok na pripočítanie jazdy pre Pozývateľa.

Aktuálne bližšie informácie k prebiehajúcej akcií nájdete na blogu webstránky RYDE TAXI - https://ryde.sk/blog

  1. Registrovaný používateľ (Pozývateľ) pozve 3 svojich priateľov (Pozvaní), ktorí si prostredníctvom jeho linku vytvoria účet v aplikácii RYDE.
  2. Po registrácii vidí Pozývateľ v aplikácii mená pozvaných a počet jázd, ktoré absolvovali (a splnili podmienky). Aby mohla byť jazda započítaná, celkové jazdné musí byť minimálne 4€ a zároveň musí platiť jedna z nasledovných možností:
  • jazda bola zaplatená kartou,
  • jazda bola zaplatená z peňaženky,
  • jazda bola zaplatená kombináciou peňaženka + doplatok kartou (celkové jazdné nad 4€),

  • pri jazde bol použitý kupón, zvyšok doplatený buď kartou alebo peňaženkou (celková suma jazdného musí byť nad 4€),
  • pri jazde bol použitý kupón, časť doplatku zaplatená z peňaženky, zostatok doplatený kartou (celkové jazdné nad 4€).
  1. V prípade, že každý z pozvaných priateľov dokončil minimálne 2 jazdy spĺňajúce vyššie uvedené podmienky, Pozývateľovi je do peňaženky pripísaný kredit v hodnote 15€, ktorý je možné kedykoľvek využiť na cestovanie taxíkom RYDE, nie na iný účel. Kredit je možné využiť na viac jázd.
  2. Danú odmenu môže každý Pozývateľ získať len raz.
  3. Jazdy pozvaných priateľov musia byť úspešne vykonané do určeného dátumu, inak Pozývateľovi nevzniká nárok na kredit, tzv. odmenu.